D-INHOUT
Maatwerk is mijn standaard

Privacyverklaring

D-INHOUT  respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen.

Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Verwerking van uw gegevens Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

- Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan

     - Het opmaken van offertes en plannen   - Het uitvoeren van onze activiteiten  

- Het uitwerken van uw project, eventueel samen met een collega-ondernemer, specialist.

 - Het voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.   

Het gebruik van de website www.D-inhout.nl heeft via de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens D-INHOUT van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

 

Contactformulier

 Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.   

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden slechts dan aan derden verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst met D-INHOUT af te sluiten waarbij een collega-ondernemer is betrokken die zijn specialiteit inzet om uw opdracht mee uit te voeren.

 

Social Media-buttons

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

 

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

 

COOKIES

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Waar wij u op onze website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke vraag of opdracht. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden.

Het gaat om de volgende gegevens:

· de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox);

· het tijdstip en de duur van uw bezoek;

· welke pagina's bezocht zijn;

· foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen. Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. U kunt de op uw pc, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen. 

 
E-mailen
Bellen
Instagram